Prohledat tento blog

Vzdělání

-->
 • plastický chirurg
 • soudní znalec v odvětví plastické chirurgie
 • specializační diplom ve specializaci Plastická chirurgie
 • diplom A.F.S.A. v oboru: Plastická rekonstrukční a estetická chirurgie, Université Paris VII - Denis Diderot, Paříž, Francie
 • univerzitní diplom v oboru: Mikrochirurgie, Université Paris VII - Denis Diderot, Paříž, Francie
 • licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Plastická chirurgie 
 • člen České společnosti plastické chirurgie
Vzdělání
 • LF UK Plzeň - diplom v oboru všeobecné lékařství v r. 1998
 • Atestace 1. st. z Obecné chirurgie /duben 2001/
 • Diplom AFSA (Specializační atestace vyššího stupně) z oboru: Plastická rekonstrukční a estetické chirurgie, Université Denis Diderot - Paris VII v Paříži /červen 2004/, atestační práce na téma: Historie chirurgických transformací mužských transsexuálů
 • Univerzitní diplom z „ Experimentální chirurgie a mikrochirurgie“ na Univerzitě Denis Diderot - Paris VII v Paříži /květen 2004/
 • Specializační diplom ve specializovaném oboru Plastická chirurgie, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava - 2006
 • Specializační diplom Silhouette-Lift, květen 2008
Praxe
 • Chirurgická Klinika IPVZ, ve FN Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8, od 01.07.1998 do 30.06.2001 – sek. lékař
 • Oddělení čelistní, obličejové a plastické chirurgie, Chirurgie ruky ÚVN - Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, od 01.09.2001 do 31.12.2003 – sek. lékař
 • Klinika plastické chirurgie 1. LF UK ve FN Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8 , od 01.07.2004 do 30.06.2006 – sek. lékař a současně
 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, od 01.07.2004 do 31.08.2006 – odborný asistent
 • Soukromá lékařská praxe v oboru plastická chirurgie, Registrovaný plastický chirurg na Praze 1 od roku 2006
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví plastická chirurgie od roku 2007
Hostující chirurg / Stáže
 • Klinika Plastické Rekonstrukční a Estetické Chirurgie, Univerzitní Nemocnice St. Louis, Paříž, Francie - 1995, hostující chirurg
 • Klinika Maxillo-Faciální a Plastické Chirurgie, Dětská fakultní Nemocnice Armand-Trousseau, Paříž, Francie - 1997, hostující chirurg
 • Dlouhodobá dobrovolná stáž na Klinice Plastické Chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha, studentská práce na téma : “ Sekundární infekce po plastikách mamm “ / 1995 - 1997 /
 • Klinika Plastické rekonstrukční a Estetické Chirurgie, Univerzitní Nemocnice St. Louis, Paříž, / 2002 – 2003 a 2003 - 2004
 • Klinika plastickej chirurgie, FN Ružinov, Bratislava, SR - 2006
Odborné mezinárodní kurzy
 • Plastická chirurgie deformit prsu – prof. Ivo Pitanguy – Universita Catholica Sao Paolo – Brazilie – 2003 v rámci kongresu IPRAS – Sydney - Austrálie
 • Nové postupy v léčbě vrozených rozštěpů patra a rtů na Univerzitní klinice Dětské plastické chirurgie a popálenin v Univerzitní nemocnici Roger Salengo v Lille - Francie – Prof. Pellerin a Prof. Martinot/duben 2004/
 • Mezinárodní kurz a diplom Advances in Breast plastic surgery na Klinice plastické chirurgie Centra Léon-Bérard v Lyonu - Francie – Dr. Delay /červen 2004/
 • Mezinárodní kurz Surgical Minimal Invasive Approaches For Men, IMCAS 2008, Paříž, Francie 
 • 8. mezinárodní kurz Silhouette-lift - Skin Rejuvenation, červenec 2010, Barcelona, Španělsko 
 • 9. mezinárodní kurz Silhouette-lift "The Global Non Invasive Face Lift Pack, duben 2011, Barcelona, Španělsko
Členství v odborných společnostech:
• ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

• IPRAS - International Confederation of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
• Slovenská spoločnosť plastickej chirurgie

• Společnost plastické a estetické chirurgie JEP

• Česká lékařská komora