Prohledat tento blog

pondělí 9. srpna 2010

Augmentace prsou - up to date

I když snaha zvětšit objem ženského ňadra je velice stará, až bezpečné silikonové implantáty a zdokonalení operačních technik vedlo k masivnímu nárůstu této operace.


Zdokonalením výrobní technologie a nové materiály umožňují novou generaci implantátů ponechat na místě prakticky neomezenou dobu. Na to má zejména vliv několikavrstvý nepropustný silikonový obal a používaní tzv. kohezivních silikonových gelů, které zamezují průnik silikonu do těla. Doposud tomu bylo tak, že bylo třeba po cca 10 letech implantáty vyměnit právě kvůli materiálu. Takže se dá říci, že je to obrovský krok kupředu.

Rozvoj byl zaznamenán nejen v technologii, ale i v tvarech implantátů
Ano, díky anatomickým studiím se blížíme absolutní přirozenosti. Používání tzv. klasických okrouhlých implantátů dnes již zdaleka nemá tak široké indikace a po tzv. kapkovitých implantátech se pracuje i s implantáty anatomickými, které doznaly několik novinek zejména co do tvaru. Vycházejí z implantátů asymetrických, které sice dokonale odpovídaly anatomicky ženskému ňadru, ale bohužel výrobce byl nucen svoji fabriku uzavřít.Proč se vyhnout kulatému implantátu
Použití kulatého implantátu je v moderní plastické chirurgii čím dál tím víc okrajové. Zastánci tzv. staré školy ho sice pořád používají, ale ve světě je odklon od jejích použití zcela zřejmý. A to zejména s ohledem na jeho „univerzálnost“! Ženské prso není polokoule a tak tento typ implantátu, který se dá sice použít jak pod sval, tak i pod žlázu prsa pouze zvětší, ale v žádném případě nevylepší jejich tvar. Obecně lze říct, že okrouhlým implantátem prsa zvětšíme, ale za použití jiného typu implantátu by byl výsledek rozhodně hezčí. Každopádne i on má své indikace, stejně tak jako implantát kapkovitý nebo anatomický (viz. Níže).

Jaké druhy implantátů máme a jaký je v nich rozdíl 

Okrouhlý implantát - použijeme-li větší objemem může se stát, že při jeho umístění pod žlázu ( t.j. implantát je kryt pouze žlázou a leží na velkém prsním svalu), bude jeho horní okraj hmatný, v horším případě i viditelný. Proto je třeba implantát uložit pod velký prsní sval, který ho tak z větší části kryje a fixuje.
Takto uložený implantát sice není hmatný, prsa mohou být na pohled ve stoje velice hezká, avšak prsní žlázy jsou pevné a na pohmat mohou působit nepřirozeně. Navíc je tento implantát při použití většího objemu často zjevný již v odhaleném „přeplněném“ dekoltu a vleže je tento typ implantátů nepřirozeně stojící. A nesmíme ani opomenout ze zdravotního hlediska velice nevhodné rozsáhlé odpojení prsního svalu, který je pořád často používaný a přitom vede k nevratnému poškození velkého prsního svalu.

Argumentem odpůrců uložení implantátu pod sval jsou právě uvedené skutečnosti, jako i anatomický fakt, že uložením pod sval de facto zvětšujeme objem hrudníku, ne objem vlastní prsní žlázy. Nicméně i kulatý implantát má své indikace, ale v moderní chirurgii jsou tyto indikace mnohem omezenější, než tomu bylo v minulosti.

Při použití kapkovitého nebo i anatomického implantátu je dnes metodou volby technika uložení pod sval metodou „ dual plane“, která nejen omezí možnost jeho vyhmátnutí, eventuálně viditelnosti v oblasti dekoltu, ale současně se zachová jeho anatomický tvar a vylepší se pokles prsou, který by u jiné metody vyžadoval i některou z modelačních technik. Obdobně jako u kulatého implantátu je jeho nevýhodou relativní nehybnost prsou a ne zcela přirozený tvar vleže. Ve stoje je naopak proti kulatému implantátu mnohem přirozenější.
před
po

Anatomické implantáty - pro použití těchto implantátů mluví zejména zcela přirozený výsledný tvar prsou ve stoje i vleže, ale i zde je však nutná správná indikace. Tyto implantáty se ukládají i pod žlázu a díky svému tvaru jsou vhodné k použití i u mírné ptózy (poklesu). Omezením je právě původní velikost prsní žlázy, která musí implantát zcela pokrýt a tak nemůžeme často prsa zvětšovat o takový objem, jaký by si klientka přála. Implantát je osazen pod žlázu a nad sval řezem na hranici dolní poloviny dvorce, tak, že jizva je za několik týdnů prakticky neviditelná. Výsledný tvar je přirozený jak ve stoje, vleže tak v předklonu.Z uvedeného je zřejmé, že správná volba tvaru implantátu, jeho velikosti, uložení a chirurgického přístupu, jsou pro každou ženu věcí zcela specifickou. Neexistuje jeden univerzální, nejlepší typ implantátu, jako neexistuje jediná možnost řešit daný estetický problém. Závěrem je třeba připomenout, že plastická chirurgie vyžaduje přísně individuální přístup ke klientce a jenom ten zaručí její plnou spokojenost s výsledkem provedené operace.

MUDr. Patrik Paulis, tel. 734 578 800My Great Web page